Über diesen Kurs
3,076 recent views

100 % online

Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.

Flexible Fristen

Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.

Stufe „Anfänger“

Ca. 16 Stunden zum Abschließen

Empfohlen: 5 hours/week...

Schwedisch

Untertitel: Schwedisch

100 % online

Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.

Flexible Fristen

Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.

Stufe „Anfänger“

Ca. 16 Stunden zum Abschließen

Empfohlen: 5 hours/week...

Schwedisch

Untertitel: Schwedisch

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1
4 Stunden zum Abschließen

Varför skriver man?

Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad som kännetecknar det akademiska skrivandet – för det är ju det som den här kursen handlar om. Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. Nu kan du sätta igång med lektion 1!

...
9 Videos (Gesamt 27 min), 6 Lektüren, 2 Quiz
9 Videos
Varför skriver man?4m
Att utvecklas som skribent2m
Skrivprocessen3m
Att skriva akademiskt, del 13m
Att skriva akademiskt, del 23m
Respons är en del av skrivandet3m
Att ta emot respons1m
Att ge respons3m
6 Lektüren
Övning: Flödesskrivande10m
Genrer10m
Övning: Slagruta (text)10m
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10m
Källor10m
Formulera responskriterier10m
1 praktische Übung
Genrer8m
Woche
2
6 Stunden zum Abschließen

Hur bygger man en akademisk text?

Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2!

...
7 Videos (Gesamt 34 min), 5 Lektüren, 4 Quiz
7 Videos
Att bygga en text3m
Att välja innehåll i texten5m
Den akademiska textens ryggrad6m
Att disponera en vetenskaplig text4m
Alternativ till IMRaD1m
Gör texten lätt att överblicka8m
5 Lektüren
Övning: Abstraktionsnivå10m
Övning: Perspektiv10m
Övning: Håller ryggraden?10m
Utvärdera mellanrubriker10m
Övning: Leta metatext10m
2 praktische Übungen
Textens delar8m
Vad betyder IMRaD?8m
Woche
3
7 Stunden zum Abschließen

Hur ser det akademiska språket ut?

Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel. Avslutningsvis ska du själv skriva en text med en tydlig röd tråd. Nu kan du gå till lektion 3!

...
12 Videos (Gesamt 35 min), 2 Lektüren, 4 Quiz
12 Videos
Skribentens röst3m
Tes och argument4m
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1m
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2m
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2m
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2m
Vad är en funktionell text?2m
Syftningsregeln2m
Symmetriregeln2m
Subjektsregeln2m
Sammandragningsregeln2m
2 Lektüren
Övning: Hur syns författaren i texten?10m
Källor10m
1 praktische Übung
Sambandsord10m
Woche
4
1 Stunde zum Abschließen

Vad innebär akademisk hederlighet?

Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang. Nu kan du gå till lektion 4!

...
2 Videos (Gesamt 13 min), 3 Lektüren
2 Videos
Referensers beståndsdelar6m
3 Lektüren
Referenshanteringsprogram10m
Källor10m
Exempel på referenser10m

Dozenten

Avatar

Susanne Pelger

Associate Professor
Faculty of Science
Avatar

Sara Santesson

Lecturer
Department of Communication and Media

Über Lund University

Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern, dynamic, and highly international profile. With eight different faculties and numerous research centres and specialized institutes, Lund is the strongest research university in Sweden and one of Scandinavia's largest institutions for education and research. The university annually attracts a large number of international students and offers a wide range of courses and programmes taught in English. In addition, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) is part of the university and works to advance strategies for sustainable solutions through cutting edge interdisciplinary research, high-quality innovative education, and effective communication and strong partnerships. ...

Häufig gestellte Fragen

  • Sobald Sie sich für ein Zertifikat angemeldet haben, haben Sie Zugriff auf alle Videos, Quizspiele und Programmieraufgaben (falls zutreffend). Aufgaben, die von anderen Kursteilnehmern bewertet werden, können erst dann eingereicht und überprüft werden, wenn Ihr Unterricht begonnen hat. Wenn Sie sich den Kurs anschauen möchten, ohne ihn zu kaufen, können Sie womöglich auf bestimmte Aufgaben nicht zugreifen.

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie das Hilfe-Center für Teiln..