Über diesen Kurs

17.555 kürzliche Aufrufe
Flexible Fristen
Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.
Zertifikat zur Vorlage
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
100 % online
Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Kurs 2 von 6 in
Stufe „Anfänger“
Ca. 18 Stunden zum Abschließen
Türkisch

Was Sie lernen werden

  • Başlatma aşamasının proje yaşam döngüsündeki önemini kavrama

  • Proje başlatma belgelerinin temel bileşenlerini anlama ve projeyi başlatma aşaması için proje başlatma belgesi oluşturma

  • Paydaş analizi yapma ve proje ekibi üyelerinin sorumluluklarını tanımlayıp üyelere iletmek için RACI matrislerini kullanma.

  • Proje ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli proje yönetimi araçlarını değerlendirme.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Paydaş Yönetimi
  • Proje Başlatma Belgesi
  • Proje Yönetimi
  • İş Yazışmaları
  • Stratejik Düşünme
Flexible Fristen
Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.
Zertifikat zur Vorlage
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
100 % online
Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Kurs 2 von 6 in
Stufe „Anfänger“
Ca. 18 Stunden zum Abschließen
Türkisch

von

Placeholder

Google

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1

Woche 1

2 Stunden zum Abschließen

Projeyi başlatmanın temelleri

2 Stunden zum Abschließen
5 Videos (Gesamt 16 min), 3 Lektüren, 2 Quiz
Woche
2

Woche 2

6 Stunden zum Abschließen

Proje hedeflerini, kapsamı ve başarı hedeflerini tanımlama

6 Stunden zum Abschließen
12 Videos (Gesamt 60 min), 10 Lektüren, 6 Quiz
Woche
3

Woche 3

5 Stunden zum Abschließen

Paydaşlarla verimli çalışmanın yolları

5 Stunden zum Abschließen
9 Videos (Gesamt 35 min), 9 Lektüren, 5 Quiz
Woche
4

Woche 4

4 Stunden zum Abschließen

Projeyi başarıya ulaştırmak için kaynaklardan ve araçlardan faydalanma

4 Stunden zum Abschließen
10 Videos (Gesamt 35 min), 6 Lektüren, 4 Quiz

Über den Google Proje Yönetimi Zertifikat über berufliche Qualifikation

Google Proje Yönetimi

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie das Learner Help Center.